Bolnica Gornji Milanovac

Opšta bolnica Gornji Milanovac - Služba za pedijatriju
Služba za pedijatriju

Stacionarni deo

Služba pedijatrije - 10 postelja

Načelnik službe je dr Katarina Petrović, spec. pedijatar

Broj telefona: 032/711-670 lokal 154

 

Redovno radno vreme za zaposlene u Službi za pedijatriju

- Lekari u službi rade u 2 smene  37 sati nedeljno

I  smena od 07.00-13.30 časova

II smena od 13.30-20.00 časova

 

- Medicinske sestre-tehničari  u službi rade smenski  37 sati nedeljno uz uvedenu preraspodelu radnog vremena po 12 sati u jednoj smeni.

I  smena od 07.00-19.00 časova

II smena od 19.00-07.00 časova

 

- Spremačice u službi  rade u 2 smene 40 sati nedeljno

I  smena od 6.30-14.00 časova

II smena od 14.00-21.30 časova

 

-Rukovodilac organizacione jedinice je dužan da za zaposlene koji imaju kraći nedeljni fond sati od punog radnog vremena, organizuje određeni broj radnih subota u mesecu, do punog radnog fonda sati.

Prekovremeni rad za zaposlene u Službi za pedijatriju

-Uvedeno dežurstvo lekarima noću radnim danima u trajanju od 8 sati a nedeljom i praznikom u trajanju od 12 sati.

-Uvedena pripravnost lekarima subotom u vreme koje nije pokriveno redovnim radom i nedeljom u ukupnom trajanju od 33 sata mesečno.

 Poslovi na nivou službe jesu:

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

Načelnik službe

VII/2 ili VII/1 stepen s.s, spec. iz pedijatrije i radno iskustvo od 3 god. u struci

Glavna medicinska sestra – tehničar u Službi za pedijatriju

VI ili IV stepen stručne spreme, završena VMŠ ili SMŠ, položen stručni ispit i radno iskustvo od 3 godine u struci


NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BR.IZVRŠILACA

Doktor medicine, spec. pedijatar – subspec. nefrolog

VII/2 stepen s.s, specijalizacija iz pedijatrije, subspecijalizacija iz nefrologije

1

Doktor medicine, spec. pedijatar –

subspec. kardiolog

VII/2 stepen s.s, spec. iz pedijatarije , subspec. iz kardiologije

1

Doktor medicine - spec pedijatar

VII/1 stepen s.s, doktor medicine sa završenom specijalizacijom iz pedijatrije

2

Doktor medicine na specijalizaciji iz pedijatrije

VII stepen s.s, doktor medicine sa položenim stručnim ispitom

1

Doktor medicine

VII stepen s.s, doktor medicine sa položenim stručnim ispitom

1

Medicinska sestra-tehničar na odeljenju

IV stepen stručne spreme, završena smš i položen stručni ispit

12

Spremačica

NK radnik

2


 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Sistematizacija poslova Službe Služba za pedijatriju