Bolnica Gornji Milanovac

SLUŽBA ZA HIRURGIJU

Stacionarni deo

2-1 Služba opšte hirurgije sa maksilofacijalnom hirurgijom, urologijom, ortopedijom sa traumatologijom i anesteziologijom sa reanimacijom - 40 postelja 

Načelnik službe je Prim. dr Tomislav Pejović, spec. hirurg

Broj telefona: 032/711-670 lokal 187

 

Poliklinički deo

Kabinet za opštu hirurgiju

Kabinet za maksilofacijalnu hirurgiju

Kabinet za urologiju

Kabinet za ortopediju sa traumatologijom

Dnevna bolnica za dijagnostiku i terapijski tretman u Službi opšte hirurgije

 

Redovno radno vreme u Službi za opštu hirurgiju

- Lekari hirurzi  rade u 2 smene 36 sati nedeljno

I  smena od 07.00-13.00 časova

II smena od 13.00-19.00 časova

- Preraspodela radnog vremena je uvedena na taj način  što lekari hirurzi pored radnih subota rade u vremenskom periodu od 19.00 – 22.00 časa i to  danima koji su  određeni mesečnim rasporedom radnog vremena kako bi se upotpunio fond sati u okviru redovnog radnog vremena.

- Lekari ortopedi i urolozi  rade u 2 smene 36 sati nedeljno

I  smena od 07.00-13.00 časova

II smena od 13.00-19.00 časova

- Preraspodela radnog vremena je uvedena na taj način što lekari ortopedi i lekari urolozi pored radnih subota rade u vremenskom periodu  od 19.00-22.00 časa i to danima koji su određeni mesečnim rasporedom radnog vremena kako bi se upotpunio fond sati u okviru redovnog radnog vremena.

- Maksilofacijalni hirurg radi 1 smenu 36 sati nedeljno

I smena od  07.00-13.30 časova

 

- Lekari anesteziolozi rade 1 smenu 36 sati nedeljno

I  smena od 07.00-13.30  časova

 

- Medicinske sestre-tehničari na odeljenju rade smenski  37 sati nedeljno uz uvedenu preraspodelu radnog vremena po 12 sati u jednoj smeni.

I  smena od 07.00-19.00 časova

II smena od 19.00-07.00 časova

 

- Anestetičari i instrumentarke  rade 1 smenu  36 sati nedeljno

I smena od 07.00-13.30 časova

 

- Medicinske sestre-tehničari u intenzivnoj nezi rade smenski  36 sati nedeljno 

uz uvedenu preraspodelu radnog vremena po 12 sati u jednoj smeni.

I  smena od 07.00-19.00 časova

II smena od 19.00-07.00 časova

 

- Medicinska sestra-tehničar na sterilizaciji radi 1 smenu 37 sati nedeljno

I smena od 07.00-13.30 časova

 

- Medicinske sestre-tehničari u Kabinetu za opštu hirurgiju  rade u 2  smene  40 sati nedeljno

I  smena od 07.00-14.30 časova

II smena od 13.00-20.30 časova

 

-Medicinske sestre-tehničari u Kabinetu za ortopediju sa traumatologijom rade u 2 smene 40 sati nedeljno

I  smena od 07.00-14.30 časova

II smena od 13.00-20.30 časova

 

-Medicinske sestre-tehničari u Kabinetu  za urologiju rade u 2 smene 40 sati nedeljno

I  smena od 07.00-14.30 časova

II smena od 13.00-20.30 časova

 

-Medicinske sestre-tehničari u Kabinetu za maksilifacijalnu hirurgiju rade 1 smenu 40 sati nedeljno

I smena od 07.00-14.30 časova

 

-Administrativni radnik na odeljenju radi 1 smenu 40 sati nedeljno

I smena od 07.00-14.30 časova

 

- Nosači bolesnika i bolničari rade smenski  40 sati nedeljno uz uvedenu

 preraspodelu radnog vremena po 12 sati u jednoj smeni.

I  smena od 07.00-19.00 časova

II smena od 19.00-07.00 časova

 

 -Gipsari  rade u 2 smene 40 sati nedeljno

I  smena od 07.00-14.30 časova

II smena od 13.00-20.30 časova

 

-Spremačice rade u  2 smene 40 sati nedeljno

I  smena od  06.00-13.30 časova

II smena od 12.30-20.00 časova

 

-Rukovodilac organizacione jedinice je dužan da za zaposlene koji imaju kraći nedeljni fond sati od punog radnog vremena, organizuje određeni broj radnih subota u mesecu, do punog radnog fonda sati.

 

Prekovremeni rad u Službi za Opštu hirurgiju

-Uvedeno dežurstvo lekarima hirurzima, ortopedima i urolozima i to noću radnim danima u trajanju od 8 sati a nedeljom i praznikom u trajanju od 12 sati.

-Uvedena pripravnost za hirurge, hirurge asistente,  anesteziologe, anestetičare i instrumentare radnim danom 16 sati a nedeljom i praznikom 24 sata.

-Uveden rad po pozivu za maksilofacijalnog hirurga

-Uveden rad po pozivu za ortopede i urologe. 

-Uvedena pripravnost spremačicama u operacionoj sali radnim danima u trajanju od 16 sati, nedeljom i praznikom u trajanju od 24 sata. 

 Poslovi na nivou službe su:

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

Načelnik službe

VII/1 stepen stručne spreme, specijalista opšte hirurgije sa radnim iskustvom od 3 godine u struci

Glavna medicinska sestra-tehničar u Službi

VI ili IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit i radno iskustvo u struci od tri godine


NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BR.IZVRŠILACA

Doktor medicine,spec. opšte hirurgije

VII/1 stepen stručne spreme, specijalista opšte hirurgije

5

Doktor stomatologije, spec. maksilofacijalne hirurgije

VII/1 stepen stručne spreme, specijalista maksilofacijalne hirurgije

1

Doktor medicine,spec. urologije

VII/1 stepen stručne spreme, specijalista urologije

2

Doktor medicine, spec. ortopedije

VII/1 stepen stručne spreme, specijalista ortopedije

2

Doktor medicine, spec. anesteziologije sa reanimatologijom

VII/1stepen stručne spreme, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

1

Doktor medicine na specijalizaciji iz anesteziologije

VII stepen stručne spreme, doktor medicine sa položenim stručnim ispitom

3

Doktor medicine na specijalizaciji iz maksilofacijalne hirurgije

VII stepen stručne spreme, doktor medicine sa položenim stručnim ispitom

1

Doktor medicine

VII stepen stručne spreme, doktor medicine sa položenim stručnim ispitom

1

Doktor medicine na specijalizaciji

VII stepen stručne spreme, doktor medicine sa položenim stručnim ispitom

1

Medicinska sestra-instrumentarka u operacionoj sali

IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola, položen stručni ispit i završena edukacija za instrumentarku

3

Medicinska sestra-tehničar na odeljenju

IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola i položen stručni ispit

17

Medicinska sestra- tehničar u intenzivnoj nezi

IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola i položen stručni ispit

6

Administrativni radnik

III stepen stručne spreme

1

Nosač bolesnika

NK radnik

4

Gipsar

NK radnik

1

Spremačica

NK radnik

6


Poliklinički deo

 1.  
  1. Kabinet za opštu hirurgiju

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BR. IZVRŠILACA

Medicinska sestra – tehničar u Kabinetu za opštu hirurgiju

IV stepen s.s, završena SMŠ i položen stručni ispit

3


 1.  
  1.  
   1. Kabinet za urologiju

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BR. IZVRŠILACA

Medicinska sestra – tehničar u Kabinetu za urologiju

IV stepen s.s, završena SMŠ i položen stručni ispit

2


 1.  
  1.  
   1. Kabinet za maksilofacijalnu hirurgiju

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BR. IZVRŠILACA

Medicinska sestra – tehničar u Kabinetu za maksilofacijalnu hirurgiju

IV stepen s.s, završena SMŠ i položen stručni ispit

1


 1.  
  1.  
   1. Kabinet za ortopediju sa traumatologijom

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BR. IZVRŠILACA

Medicinska sestra – tehničar u Kabinetu za ortopediju

IV stepen s.s, završena SMŠ i položen stručni ispit

1


 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Sistematizacija poslova Službe Služba za hirurgiju