Bolnica Gornji Milanovac

ODELJENJE FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Načelnik službe je dr Mirjana Stanojčić Vasić, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Broj telefona 032/711-670 lokal 126

Redovno radno vreme u Odeljenju fizikalne medicine i rehabilitacije

- Svi zaposleni rade u  2 smene 40 sati nedeljno

I  smena od 07.00-14.30 časova                                                         

II smena od 14.30-22.00 časova

 

-Rukovodilac organizacione jedinice je dužan da za zaposlene koji imaju kraći nedeljni fond sati od punog radnog vremena, organizuje određeni broj radnih subota u mesecu, do punog radnog fonda sati. 

 Poslovi na nivou službe:

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

Načelnik odeljenja

VII/1 stepen stručne spreme, specijalista fizikalne medicine i radno iskustvo u struci od 3 godine

Glavni tehničar Odeljenja

VI ili IV stepen stručne spreme, viši ili srednji fizioterapeut i radno iskustvo u struci od 3 godine


NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BROJ IZVRŠILACA

Doktor medicine, spec. fizikalne medicine

VII/1 stepen stručne spreme, spec. fizikalne medicine

2

Doktor medicine na specijalizaciji

VII stepen stručne spreme, doktor medicine i položen stručni ispit

1

Doktor medicine

 

VII stepen stručne spreme, doktor medicine i položen stručni ispit

1

Viši fizioterapeut

 

VI stepen stručne spreme, završena viša medicinska škola i položen stručni ispit

3

Viši radni terapeut

 

VI stepen stručne spreme, završena viša medicinska škola i položen stručni ispit

1

Fizioterapeut

IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola i položen stručni ispit

4

Medicinska sestra u Odeljenju

IV stepen stručne spreme, završena srenja medicinska škola i položen stručni ispit

1

Spremačica

NK radnik

2


 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Sistematizacija poslova Službe Odeljenje fizikalne medicine i rehabilitacije