Bolnica Gornji Milanovac

KABINET ZA PATOLOGIJU

Redovno radno vreme u Kabinetu za patologiju

- Svi zaposleni u Kabinetu osim spremačica i pomoćnog obducenta rade 1 smenu 36 sati nedeljno

I smena od 07.00-13.30 časova

 

-Spremačica  radi 1 smenu 40 sati nedeljno

I smena od 07.00-14.30 časova

 

-Pomoćni obducent radi 1 smenu 36 sati nedeljno

I smena od  07.00-13.30 časova

 

-Rukovodilac organizacione jedinice je dužan da za zaposlene koji imaju kraći nedeljni fond sati od punog radnog vremena, organizuje određeni broj radnih subota u mesecu, do punog radnog fonda sati. 

 Poslovi na nivou kabineta

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

Šef kabineta

VII/1 stepen stručne spreme, spec. patologije sa radnim iskustvom od 3 godine u struci

Glavna medicinska sestra-tehničar u Kabinetu za patologiju

VI ili IV stepen stručne spreme, završena VMŠ ili SMŠ, položen stručni ispit i radno iskustvo od 3 godine u struci


NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BROJ IZVRŠILACA

Doktor medicine, spec. patologije

VII/1 stepen stručne spreme, spec .patologije

1

Doktor medicine na specijalizaciji

VII stepen stručne spreme, doktor medicine i položen stručni ispit

1

Doktor medicine

 

VII stepen stručne spreme, doktor medicine i položen stručni ispit

1

Medicinska sestra u Kabinetu za patologiju

IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola i položen stručni ispit

2

Pomoćni obducent

 

NSS

1

Spremačica-peračica

 

NK radnik

1


 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Sistematizacija poslova Službe Kabinet za patologiju