Bolnica Gornji Milanovac

Propisi u radu Opšte bolnice | Print |
PROPISI KOJE OPŠTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC PRIMENJUJE U SVOM RADU

Statut Opšte bolnice Gornji MilanovacPravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Gornji Milanovac IPravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Gornji Milanovac IIPravila zaštite od požaraPravilnik zaštite od požaraPravilnik o pravilima ponašanja poslodavca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na raduPravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Opštoj bolnici Gornji MilanovacPravilnik o donacijama i humanitarnoj pomoći Opšte bolnice Gornji MilanovacPravilnik o bližem uređenju planiranja nabavki, sprovođenju postupaka nabavki i praćenja izvršenja ugovora o nabavkamaPravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u Opštoj bolnici Gornji MilanovacPravilnik o korišćenju sanitetskog i putničkog vozilaPravilnik o kućnom redu Opšte bolnice Gornji MilanovacPravilnik o magacinskom poslovanju - Bolnička apotekaPravilnik o magacinskom poslovanju - Tehnička službaPravilnik o načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite u Opštoj bolnici Gornji MilanovacPravilnik o naknadi troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih u Opštoj bolnici Gornji MilanovacPravilnik o sadržini, izdavanju, vođenju i evidenciji naloga za službena putovanjaPravilnik o organizaciji redovnog radnog vremena u Opštoj bolnici Gornji MilanovacPravilnik o procedurama, načinu evidentiranja, zaduženja opreme i postupanju zaposlenih sa zaduženom opremomPravilnik o proceduri zasnivanja radnog odnosa u Opštoj bolnici Gornji MilanovacPravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva i računovodstvenim politikamaPravilnik o specijalizaciji zdravstvenih radnika i saradnika i drugih oblika stručnog usavršavanja u Opštoj bolnici Gornji MilanovacPravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanjaPravilnik o upravljanju sukobom interesa u Opštoj bolnici Gornji Milanovac 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Opšti podaci Propisi u radu Opšte bolnice