Bolnica Gornji Milanovac

Nacionalni program higijene ruku u zdravstvenim ustanovama

Ove godine, SZO je pozvala da se u bolnicama organizuje kratko istraživanje u vidu opservacije poštovanja prvog od osnovnih 5 momenata kada treba obaviti higijenu ruku, tj. pre dodira pacijenta. Opservaciju možete obaviti 5. maja ili nakon toga, ali prijavljivanje bolnica je najkasnije do 30. aprila.

 

 

 Kampanja higijene ruku u zdravstvenim ustanovama prerasla je u nacionalni program Ministarstva zdravlja i republičke stručne komisije z anadzor nad bolničkim infekcijama pod nazivom 

Čiste ruke – bezbedne ruke”. 
Time je Srbija postala član Svetske alijanse za bezbednost pacijenata Svetske zdravstvene organizacije. Osnovni cilj ovog programa je smanjenje infekcija povezanih sa zdravstvenim intervencijama (bolničkih infekcija) primenom ove najjednostavnije mere prevencije.

Osnovnih  5 momenata kada svo zdravstveno osoblje treba da obavi higijenu ruku su: pre dodira pacijenta, pre antiseptičnih procedura, nakon kontakta sa telesnim telnostima i izlučevinama, nakon kontakta sa pacijentom i nakon kontakta sa predmetima iz pacijentove okoline.

Higijena ruku se obavlja vodom i tečnim sapunom kada su ruke vidljivo prljave ili kontaminirane krvlju ili telesnim tečnostima , a sredstvom na bazi alkohola koje se nanosi na suve ruke u svim drugim slučajevima.

Alijansa za bezbednost pacijenata Svetske zdravstvene organizacije progasila je 5. maj Svetskim danom higijene ruku u zdravstvenim ustanovama koji se odvija pod sloganom  „Sačuvajte živote – operite svoje ruke”.

 
Vi ste sada na  : Home