Bolnica Gornji Milanovac

Konkursi PDF  | Print |  E-mail

 

OBJAVLJENO: 30. JANUAR 2020. 10:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o poništenju konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme 1 (jednog) doktora medicine u Službi opšte hirurgije


OBJAVLJENO: 30. JANUAR 2020. 10:40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme na radno mesto doktor medicine u Službi pneumoftiziologije


OBJAVLJENO: 30. JANUAR 2020. 10:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme na radno mesto doktor medicine u Službi za internu medicinu


OBJAVLJENO: 14. JANUAR 2020. 16:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu Opšte bolnice Gornji Milanovac, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vremene na radno mesto viši laboratorijski tehničar u Službi laboratorijske dijagnostike


OBJAVLJENO: 14. JANUAR 2020. 16:33 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu Opšte bolnice Gornji Milanovac, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vremene na radno mesto viša medicinska sestra na bolničkom odeljenju u Službi opšte hirurgije


OBJAVLJENO: 14. JANUAR 2020. 16:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu Opšte bolnice Gornji Milanovac, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vremene na radno mesto doktor medicine u Odseku za urologiju u Službi opšte hirurgije


OBJAVLJENO: 13. NOVEMBAR 2019. 12:05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu Opšte bolnice Gornji Milanovac, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vremene na radno mesto doktor medicine, specijalista ginekologije i akušerstva na bolničkom odeljenju, u specijalističkoj ambulanti i u operacionoj sali u Službi za ginekologiju i akušerstvo


OBJAVLJENO: 13. NOVEMBAR 2019. 12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu Opšte bolnice Gornji Milanovac, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vremene na radno mesto ginekološko-akušerska sestra u Službi za ginekologiju i akušerstvo


OBJAVLJENO: 25. DECEMBAR 2018. 11:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o poništenju konkursa / javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno vreme na radno mesto ginekološko akušeska sestra, u Službi za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 20. NOVEMBAR 2018. 11:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o poništenju konkursa / javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno vreme na radno mesto ginekološko akušerska sestra u Službi za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 30. OKTOBAR 2018. 23:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu Opšte bolnice Gornji Milanovac, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vremene na radno mesto medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi za pedijatriju


OBJAVLJENO: 02. AVGUST 2018. 12:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu Opšte bolnice Gornji Milanovac, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vremene na radno mesto viši sanitarno ekološki inženjer u Odeljenju za mikrobiologiju


OBJAVLJENO: 18. MAJ 2018. 22:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata medicinske sestre Kristine Ognjanović po raspisanom konkursu


 
Vi ste sada na  : Home Informacije Konkursi