Bolnica Gornji Milanovac

Korisne informacije
Informator za pacijente Print E-mail
 

Opšta bolnica Gornji Milanovac je savremena ustanova koja brine o korisnicima svojih usluga tako što im obezbeđuje zaštitu svih dvadeset četiri sata

Postupak kod prijema

Za prijem u bolnicu potrebno je da imate:

 1. overenu zdravstvenu knjižicu
 2. uput Vašeg lekara
 3. svu raspoloživu medicinsku dokumentaciju

Prilikom dolaska u bolnicu možete poneti

 1. pribor za ličnu higijenu
 2. pidžama, kućni ogrtač, papuče

Poželjno je da  svoju obuću i odeću  ostavite u bolničkoj garderobi, a torbe, tašne i slično vratite po svom pratiocu kući. Isto se odnosi i na veću sumu novca i stvari od vrednosti.

Za vreme boravka u našoj bolnici Vaša prava možete ostvariti na sledeći način:

 • informacije o Vašoj bolesti, načinu lečenja i prognozi isključivo daje načelnik ili ordinirajući lekar u zakazano vreme
 • informacije se telefonom ne daju, osim u izuzetnim slučajevima
 • posete se primaju svakog radnog dana od 15-16 časova a vikendom od 14-16 časova

MOLIMO VAS DA SE VI I VAŠI PRATIOCI PRIDRŽAVATE SLEDEĆIH PRAVILA:

 • da posete budu objavljene isključivo u dozvoljeno vreme
 • da broj posetilaca istovremeno ne bude veći od 2-3 osobe
 • da u posetu ne dolaze deca mlađa od 14 godina

Prilikom posete nije dozvoljeno unošenje hrane. Zavisno od Vašeg zdravstvenog stanja hranu ćete dobijati u trpezariji ili bolesničkoj sobi po rasporedu predviđenom za doručak, ručak i večeru.

Za sve probleme koji Vam tokom boravka u bolnici iskrsnu obratite se Vašoj glavnoj sestri.

Ako Vaše zdravstveno stanje i vremenske prilike dozvoljavaju možete koristiti park bolnice za šetnje, odmor i primanje posete.

Izlazak iz kruga bolnice nije dozvoljen

 

Za vreme Vašeg boravka u bolnici očekujemo od Vas punu saradnju u procesu dijagnostike i lečenja.

 • ne traba napuštati odeljenje bez odobrenja dežurnog lekara ili medicinske sestre
 • nije dozvoljeno koristiti druge lekove osim one koje vam ordinira Vaš odeljenski lekar
 • Pribor i predmete koje ste dobili u bolnici na korišćenje morate čuvati, jer oni treba da služe i ostalim bolesnicima koji će doći na lečenje posle Vas.

PUŠENJE NIJE DOZVOLJENO, A AKO STE PUŠAČ ISKORISTITE BORAVAK U BOLNICI I OSLOBODITE SE ŠTETNE NAVIKE

POSTUPAK KOD OTPUSTA KUĆI

 • po izlasku iz bolnice obavezno se javite svom izabranom lekaru
 • kontrole lekara specijaliste obavljaju se u specijalističkim ambulantama
 • kontrole na odeljenju nisu dozvoljene

Prilikom odlaska kući možete sve Vaše primedbe, pohvale i predloge uputiti načelniku ili glavnoj sestri usmeno ili to upisati u knjigu utisaka koja se nalazi kod medicinske sestre na odeljenju.

UKOLIKO SU POVREĐENA PRAVA U PROCESU LEČENJA I NEGE IMATE PRAVO DA SE OBRATITE "ZAŠTITNIKU PACIJENTOVIH PRAVA"

ŽELIMO VAM USPEŠAN OPORAVAK I DOBRO ZDRAVLJE

 

 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Informacije