Bolnica Gornji Milanovac

SLUŽBA ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU

 

 

Stacionarni deo

Služba za neurologiju i psihijatriju - 30 postelja

1-4.1 Odeljenje neurologije

1-4.2 Odeljenje psihijatrije

Načelnik službe je dr Miloš Đurović, spec. neuropsihijatar

Broj telefona: 032/711-670 lokal 188

Poliklinički deo

Kabinet za psihijatriju i neurologiju

Kabinet za neurofiziologiju: EEG i EMNG 

Dnevna bolnica za neurologiju

Dnevna bolnica za psihijatriju

 

Redovno radno vreme za zaposlene u Službi za neurologiju i psihijatriju

- Lekari u službi rade u 2 smene 36 sati nedeljno

I  smena od 07.00-13.30 časova

II smena od 13.30-20.00 časova

 

- Psiholog radi 1 smenu 36 sati nedeljno

I smena od 07.00-13.30 časova

 

- Medicinske sestre-tehničari na odeljenju  i bolničari  rade smenski 36 sati nedeljno uz uvedenu preraspodelu radnog vremena po 12 sati u jednoj smeni.

I  smena od 06.30-18.30 časova

II smena od 18.30-06.30 časova

 

- Medicinske sestre-tehničari  u kabinetima rade u 2 smene 36 sati nedeljno

I  smena od 07.00-13.30 časova

II smena od 13.30-20.00 časova

 

- Spremačice u Službi rade u 2 smene 36 sati nedeljno

I  smena od 07.00-13.30 časova

II smena od 13.30-20.00 časova

 

- Administrativni radnik radi 1 smenu 40 sati nedeljno

I smena od 07.00-14.30 časova

 

-Rukovodilac organizacione jedinice je dužan da za zaposlene koji imaju kraći nedeljni fond sati od punog radnog vremena, organizuje određeni broj radnih subota u mesecu, do punog radnog fonda sati.

Prekovremeni rad za zaposlene u Službi za neurologiju i psihijatriju

-Uvedeno dežurstvo lekarima noću radnim danima u trajanju od 8 sati a nedeljom i praznikom u trajanju od 12 sati, s tim da se dežurstvo organizuje sa lekarima iz Službe za plućne bolesti sa produženim lečenjem i negom.

-Uvedena pripravnost lekarima radnim danima, subotom i nedeljom u trajanju od 12 sati u vreme kada dežuraju lekari iz Službe za plućne bolesti sa produženim lečenjem i negom.

 

 

Poslovi na nivou službe jesu:

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

Načelnik službe

VII/1 s.s, spec. iz neuropsihijatrije, psihijatrije ili neurologije i radno iskustvo od 3 godine u struci

Glavna medicinska sestra – tehničar u Službi za neurologiju i psihijatriju

VI ili IV stepen stručne spreme, završena VMŠ ili SMŠ, položen stručni ispit i radno iskustvo od 3 godine u struci


NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BR.IZVRŠILACA

Doktor medicine,spec. neuropsihijatar-subspec. epileptolog

VII/2 stepen s.s, spec. iz neuropsihijatrije i subspec. iz epileptologije

1

Doktor medicine,spec. neuropsihijatar

VII/1 stepen stručne spreme, spec. iz neuropsihijatrije

 

2

Doktor medicine, spec. neurolog

VII/1 stepen s.s, spec.iz neurologije

1

Doktor medicine, spec. psihijatar

VII/1 stepen s.s, spec. iz psihijatrije

2

Doktor medicine

VII stepen stručne spreme, doktor medicine sa položenim stručnim ispitom

1

Doktor medicine na specijalizaciji iz neurologije

VII stepen s.s, doktor medicine sa položenim stručnim ispitom

1

Doktor medicine na specijalizaciji iz psihijatrije

VII stepen s.s, doktor medicine sa položenim stručnim ispitom

1

Dipl. psiholog, spec.medicinske psihologije

VII/1 stepen s.s, završen Filozofski fakultet, specijaliza ija iz medicinske psihologije

1

Medicinska sestra - tehničar na odeljenju

IV stepen stručne spreme, završena smš i položen stručni ispit

15

Administrativni radnik

IV stepen stručne spreme

1

Bolničar

NK radnik

1

Nosač bolesnika

NK radnik

1

Spremačica

NK radnik

3

Poliklinički deo

1-4.3 Kabinet za neurologiju i psihijatriju

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BR.IZVRŠILACA

Medicinska sestra – tehničar u Kabinetu za neurologiju i psihijatriju

IV stepen s.s, završena SMŠ i položen stručni ispit

3

 

1-4.4 Kabinet za neurofiziologiju: EEG i EMNG

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BR.IZVRŠILACA

Medicinska sestra – tehničar u Kabinetu za neurofiziologiju

IV stepen s.s, završena SMŠ i položen stručni ispit

1


 

 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Sistematizacija poslova Službe Služba za neurologiju i psihijatriju