Bolnica Gornji Milanovac

DELATNOST I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Opšta bolnica obavlja specijalističko konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou u Gornjem Milanovcu.

Opšta bolnica pruža zdravstvenu zaštitu licima svih uzrasta obolelih od raznih vrsta bolesti.

Stacionarna i specijalističko konsultativna delatnost Opšte bolnice čine jedinstvenu funkcionalnu i organizacionu celinu.

Opšta bolnica u okviru svoje delatnosti:

 

 1. Prati zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvenu zaštitu u oblastima za koje je osnovana i preduzima i predlaže mere za njihovo unapređivanje;
 2. Prati i sprovodi metode i postupke prevencija, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije, zasnovane na dokazima a naročito utvrđeno stručno metodološkim i doktrinarnim protokolima;
 3. Sprovodi program zdravstvene zaštite;
 4. Obezbeđuje uslove za stručno usavršavanje svojih zaposlenih i za unapređenje organizacije rada;
 5. Organizuje i sprovodi mere stalnog unapređenja kvaliteta stručnog rada i unutrašnju proveru tih mera;
 6. Sprovodi mere radi sprečavanja neželjenih komplikacija i posledica pri pružanju zdravstvene zaštite, kao i mere opšte sigurnosti za vreme boravka građana u Opštoj bolnici i obezbeđuje stalnu kontrolu ovih mera;
 7. Organizuje i sprovodi mere u slučaju elementarnih i drugih većih nepogoda i vanrednih prilika;
 8. Organizuje, odnosno obezbeđuje mere za odlaganje, odnosno uništavanje medicinskog otpada u skladu sa zakonom;
 9. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

 

Zdravstvena delatnost Opšte bolnice obuhvata prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, specijalističke preglede, dijagnostičku obradu, lečenje, rehabilitaciju i zdravstvene nege na polikliničkom nivou, u okviru dnevnih bolnica i u toku hospitalizacije, iz delatnosti: interne medicine,

pneumoftiziologije, neurologije i psihijatrije ( neuropsihijatrije), pedijatrije, hirurgije, maksilofacijalne hirurgije, anesteziologije sa reanimatologijom, ortopedije sa traumatologijom, urologije, ginekologije i akušerstva, fizikalne medicine i rehabilitacije, transfuziologije, biohemijske, hematološke, mikrobiološke, patološke, patohistološke, citološke, radiološke dijagnostike i farmaceutske zdravstvene delatnosti (bolnička apoteka), a specijalističko-konsultativnu delatnost iz otorinolaringologije, oftalmologije i dermatovenerologije.

Opšta bolnica obavlja poslove prevoza pacijenata u druge zdravstvene ustanove.


Unutrašnja organizacija Opšte bolnice zasniva se na

 • osnovama savremene organizacije rada dostignute u zdravstvenoj delatnosti,

 • načelima Zakona o zdravstvenoj zaštiti o objektivnim potrebama za odnosnom vrstom zdravstvenih usluga, koje pruža Opšta bolnica,

 • sredstvima koja su namenjena za tu vrstu zdravstvene zaštite,

 • opremljenosti ( kadrovskoj i tehničkoj) Opšte bolnice, kao i na

 • postavljenim ciljevima osnivača za zdravstvenom zaštitom stanovništva u redovnim i vanrednim prilikama.

  U Opštoj bolnici obrazuju se sektori i službe, kao osnovne organizacione jedinice, i odeljenja, odseci i kabineti, kao niže organizacione jedinice u okviru istih

  U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja Statutom utvrđene delatnosti, kao i kontrole stručnog rada, u Opštoj bolnici organizovane su sledeće organizacione jedinice:


 1. Sektor za internističke grane medicine sa organizacionim jedinicama za: internu medicinu, pneumoftiziologiju, pedijatriju, neurologiju i psihijatriju ( neuropsihijatriju), dermatovenerologiju i produženo lečenje i negu;

Načelnik Sektora je dr Milomir Janković, spec. internista

Broj telefona: 032/711-670 lokal 162

 1. Sektor za hirurške grane medicine sa organizacionim jedinicama za:opštu hirurgiju, anesteziologiju sa reanimatologijom, ortopediju sa traumatologijom, urologiju, otorinolaringologiju, oftalmologiju i ginekologiju i akušerstvo

Načelnik Sektora je dr Miro Lazarević, hirurg

Broj telefona: 032/711-670 lokal 100

 1. Sektor za zajedničke medicinske delatnosti sa organizionim jedinicama za: fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, transfuziologiju, biohemijsku i hematološku, mikrobiološku, patološku( patoanatomsku, patohistološku i citološku), radiološku, ultrazvučnu dijagnostiku i farmaceutsku zdravstvenu delatnost ( bolnička apoteka).

Načelnik Sektora je dr Dejan Trifunović, spec. radiologije

Broj telefona: 032/711-670 lokal 194

 1. Služba za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i druge slične poslove.

Načelnik Službe je Milan Stanković, dipl. ecc

Broj telefona: 032/711-670 lokal 113

 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Sistematizacija poslova Delatnost i organizacija