Bolnica Gornji Milanovac

Dokumenta PDF  | Print |  E-mailFinansijski plan za 2024. godinu


 

Finansijski plan Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2024. godinu
Plan javnih nabavki za 2024. godinu


 

Plan javnih nabavki Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2024. godinu
Završni račun za 2023. godinu


 

Završni račun Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2023. godinu
Izveštaj o izvršenju budžeta Opšte bolnice G. Milanovac za 2023. godinu


 

Tromesečni izveštaj
Finansijski plan za 2023. godinu


 

Finansijski plan Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2023. godinu
Plan javnih nabavki za 2023. godinu


 

Plan javnih nabavki Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2023. godinu

Plan javnih nabavki Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2023. godinu - Izmena 1

Plan javnih nabavki Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2023. godinu - Izmena 2
Završni račun za 2022. godinu


 

Završni račun Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2022. godinu
Izveštaj o izvršenju budžeta Opšte bolnice G. Milanovac za 2022. godinu


 

Tromesečni izveštaj

Šestomesečni izveštaj

Devetomesečni izveštaj

Dvanaestomesečni izveštaj
Plan javnih nabavki za 2022. godinu


 

Plan javnih nabavki Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2022. godinu

Plan javnih nabavki Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2022. godinu - Izmena 1

Plan javnih nabavki Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2022. godinu - Izmena 2

Plan javnih nabavki Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2022. godinu - Izmena 3

Plan javnih nabavki Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2022. godinu - Izmena 4

Plan javnih nabavki Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2022. godinu - Izmena 5

Plan javnih nabavki Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2022. godinu - Izmena 6
Finansijski plan za 2022. godinu


 

Odluka o usvajanju finansijskog plana Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2022. godinu

Finansijski plan Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2022. godinu

Finansijski plan Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2022. godinu - Izmena 1

Finansijski plan Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2022. godinu - Izmena 2

Finansijski plan Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2022. godinu - Izmena 3

Finansijski plan Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2022. godinu - Izmena 4

Finansijski plan Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2022. godinu - Izmena 5

Finansijski plan Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2022. godinu - Izmena 6
Završni račun za 2021. godinu


 

Završni račun Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2021. godinu
Finansijski plan za 2021. godinu


 

Finansijski plan Opšte bolnice Gornji Milanovac za 2021. godinu


 
Vi ste sada na  : Home Dokumenta